หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-21 01:43:15

ทีมผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

Binder1.pdf