หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 3/2564
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 3/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-21 01:36:16

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมวิชาการ อาคาร 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ

Binder1_compressed (11).pdf