หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการพัฒนาคุณสมบัติของสินค้าที่มีความเหมาะสม เพื่อจำหน่ายผ่านช่องทาง Modern Trade
โครงการพัฒนาคุณสมบัติของสินค้าที่มีความเหมาะสม เพื่อจำหน่ายผ่านช่องทาง Modern Trade

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-21 01:19:56

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการพัฒนาคุณสมบัติของสินค้าที่มีความเหมาะสม เพื่อจำหน่ายผ่านช่องทาง Modern Trade โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณตา ทับทิมจรูญ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คุณปาพจน์ ตันสุวรรณ ผู้ชำนาญการ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ส่งเสริมองค์กรคุณภาพ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร.วราภรณ์ คล้ายประยงค์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


Binder1_compressed (10).pdf