หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณะอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง
คณะอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-02-22 13:14:43

คณะอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง