หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ภาพบรรยากาศงาน SSRU Open House Online 2021 ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ภาพบรรยากาศงาน SSRU Open House Online 2021 ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-21 00:13:07

ภาพบรรยากาศงาน SSRU Open House Online 2021 ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Binder1_compressed (8).pdf