หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564
การประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-20 19:34:47

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล ประธานโครงการภาคพิเศษและโครงการความร่วมมือ เข้าพบท่าน ดร.ชุมพล สายเชื้อ อดีตนายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564

Binder1.pdf