หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การอบรม Disruption in E-Commerce Logistics
การอบรม Disruption in E-Commerce Logistics

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-20 19:19:52

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดอบรม Disruption in E-Commerce Logistics โดยมีคุณวราวุธ นาถประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฎิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

Binder1.pdf