หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักศึกษา ปวส. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จ.ชลบุรี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักศึกษา ปวส. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จ.ชลบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-20 19:04:17

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย อ.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการอ.ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักศึกษา ปวส. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จ.ชลบุรี

Binder1.pdf