หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมไคเซนเพื่อการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จ
โครงการอบรมไคเซนเพื่อการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-20 18:29:32

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการอบรมไคเซนเพื่อการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จ โดยมี อาจารย์ปิติพจน์ แซ่เล็ก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องเรียนการบิน 1207 วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ

Binder1.pdf