หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-20 18:21:36

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาชลบุรี จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนำนักศึกษา รุ่น 63 บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดลานวัด และล้างห้องน้ำ ณ วัดพระใหญ่ จังหวัดชลบุรี


Binder1.pdf