หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษารุ่น 61 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษารุ่น 61 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-20 17:55:26

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษารุ่น 61 โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางสาวรัตนาพร ปิ่นทอง ศิษย์เก่าวิทยาลัยโลจิสติกส์ เป็นผู้บรรยายถึงประสบการณ์การทำงานหลังจากจบจากรั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ

Binder1.pdf