หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมหารือคณาจารย์ ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานและความเชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ประชุมหารือคณาจารย์ ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานและความเชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-20 17:45:24

อาจารย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประชุมหารือคณาจารย์ ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานและความเชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder1.pdf