หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมหารือเพื่อสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของสาขาการจัดการโลติสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
การประชุมหารือเพื่อสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของสาขาการจัดการโลติสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-20 17:35:07

อาจารย์มาธุสร แข็งขัน หัวหน้าสาขาการจัดการโลติสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ได้ประชุมหารือเพื่อสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของสาขาฯ ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมีรายละเอียดของแต่ละส่วนงาน ดังนี้

1. สรุปยอดจำนวนนักศึกษาที่สมัครเรียนเข้ามาในระบบและพร้อมลงทะเบียนเรียน

2. ติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทำวีดีโอและการตัดต่อ

3. ปรับแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

4. วางแผนการสร้าง Community Logistics Online Talk #1  

5. วางแผนการทำ หลักสูตรระยะสั้น เพื่อต่อยอดเป็น Credit หน่วยกิต  ในอนาคต 

6. ติดตามผลการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มอาชีวะศึกษา

Binder1.pdf