หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-20 17:25:33

ทีมคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ นำทีมโดย อ.มาธุสร แข็งขัน หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการให้ความรู้เรื่องกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเพิ่มทักษะการขายสินค้าทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ให้กับชาวบ้านผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมของหมู่บ้านศาลาดิน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อสานต่อโครงการบริการวิชาการสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน และต่อยอดเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติเศรษฐกิจพอเพียง

Binder1.pdf