หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-20 17:10:26

บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตนครปฐม


news-01.pdf