หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมเตรียมงาน Open House Online ประจำปี 2564
การประชุมเตรียมงาน Open House Online ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-20 16:49:37

อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงาน เข้าร่วมหารือการประชุมเตรียมงาน Open House Online โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Binder1.pdf