หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะทำงานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่ ประชาชน บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ของตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
การประชุมคณะทำงานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่ ประชาชน บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ของตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-03-22 01:39:56

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดประชุมคณะทำงานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่ ประชาชน บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ของตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อชี้แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานการดำเนินงานโครงการให้บรรลุตามตัวชี้วัด และทบทวนแบบเก็บข้อมูลชุมชน ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

Binder1.pdf