หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
ทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-03-22 01:30:56

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ ให้กับนักศึกษาแผนกโลจิสติกส์วิทยาลัยเทคนิคระนอง จ.ระนองซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ อาจารย์ธีรวุฒิ ธวัฒนกุล ตัวแทนผู้ประสานงานของวิทยาลัยเทคนิคระนองเป็นอย่างมาก ที่ให้ความสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดี

Binder1.pdf