หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่าน อาจารย์มะโน ปราชญาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้าน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้เข้าหารือ กับมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ เพื่อดำเนินการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่าน อาจารย์มะโน ปราชญาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้าน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้เข้าหารือ กับมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ เพื่อดำเนินการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-02-22 12:55:41

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่าน อาจารย์มะโน ปราชญาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้าน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้เข้าหารือ กับมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ เพื่อดำเนินการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ