หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ตัวแทนวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ตัวแทนวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-12 04:05:13

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายให้ น.ส.อรุณรัตน์ เขม้นการไถ เจ้าหน้าที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และเป็นผู้แทนรับมอบเงินอุดหนุนสำหรับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 140 คน ปีงบประมาณ 2563 จากคุณสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 จังหวัดนครปฐม


Binder1.pdf