หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-12 03:57:24

???? ขอแสดงความยินดี ????

"ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์"

????ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ????

จากการแข่งขัน "Packaging Design Contest 2021"

โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับชาติ

 บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย "ไข่เค็ม" 

???? ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Binder1.pdf