หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-12 03:54:57

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธเ์กี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในทุกหลักสูตร และติดต่อขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนใน facebook และ website ของชุมชน ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม

Binder1.pdf