หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-03-22 00:32:21

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง 


Binder1.pdf