หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมเทคนิคการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
โครงการอบรมเทคนิคการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-12 03:30:00

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการอบรมเทคนิคการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณสถาพร วิสาขศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


123_compressed.pdf