หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-12 03:27:29

ทีมคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ ชุมชนโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อสานต่อโครงการบริการวิชาการสร้างตลาดออนไลน์การจัดจำหน่ายผักอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางหารายได้แก่ชุมชน


Binder1.pdf