หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-12 03:25:19

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ณ อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ วิทยาเขตนครปฐม Binder1_compressed (2).pdf