หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ทีมคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย อาจารย์กฤศญา จันทร์ดาแสง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ทีมคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย อาจารย์กฤศญา จันทร์ดาแสง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-17 18:18:51

ทีมคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย อาจารย์กฤศญา จันทร์ดาแสง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อสานต่อโครงการบริการวิชาการโดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน ให้แก่เกษตกรผู้ปลูกชมพู่ทับทิมจันทร์ เพื่อการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายแก่ชุมชน