หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ทีมคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากัด
ทีมคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากัด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-17 17:55:02

ทีมคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากัด BB Bettaberry Thailand ชุมชนหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อสานต่อโครงการบริการวิชาการ ออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวปลากัดวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางหารายได้แก่ชุมชน

Binder1.pdf