หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ทีมคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ ไร่รัชยาเกษตรอินทรีย์ ชุมชนม่วงตารส
ทีมคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ ไร่รัชยาเกษตรอินทรีย์ ชุมชนม่วงตารส

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-17 17:56:35

ทีมคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ ไร่รัชยาเกษตรอินทรีย์ ชุมชนม่วงตารส อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อสานต่อโครงการบริการวิชาการสร้างตลาดออนไลน์การจัดจำหน่ายผักอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางหารายได้แก่ชุมชน


Binder1.pdf