หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตน์กานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และทีมงาน ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตน์กานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และทีมงาน ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-17 17:44:51

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตน์กานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อสานต่อโครงการบริการวิชาการโดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน ให้แก่เกษตกรผู้ปลูกใบเตยหอม เพื่อการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายแก่ชุมชน


Binder3.pdf