หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ทีมคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย อ.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ ลงพื้นที่บริการวิชาการหมู่บ้านปากกระทา
ทีมคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย อ.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ ลงพื้นที่บริการวิชาการหมู่บ้านปากกระทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-17 17:35:55

ทีมคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย อ.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ ลงพื้นที่บริการวิชาการหมู่บ้านปากกระทา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อสานต่อโครงการบริการวิชาการสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน และต่อยอดเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของชุมชนปากกระทาตามยุทธศาสตร์ชาติเศรษฐกิจพอเพียง 


Binder1.pdf