หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์มาธุสร แข็งขัน หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) พร้อมคณะ เข้าพบ คุณสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์
อาจารย์มาธุสร แข็งขัน หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) พร้อมคณะ เข้าพบ คุณสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-17 17:30:43

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมาย อาจารย์มาธุสร แข็งขัน หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) พร้อมคณะ เข้าพบ คุณสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานคณะกรรมการ ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ จำกัด (EBCI) เพื่อนำเสนอหลักสูตร และร่วมหารือแนวทางการส่งนักศึกษาเข้าทำงานต่อที่บริษัท EBCI ณ บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร