หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-17 17:17:34

ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ร่วมกับคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ วิทยาเขตนครปฐม 

Binder1.pdf