หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ามอบกระเช้าแด่ ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง
ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ามอบกระเช้าแด่ ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-17 16:59:39

ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ามอบกระเช้าแด่  ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา