หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ามอบกระเช้าแด่ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ามอบกระเช้าแด่ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-17 16:56:43

ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ามอบกระเช้าแด่ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา