หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-17 16:17:47

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษารุ่นที่ 1 รหัส 60 ที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาจบใหม่ และให้คำแนะนำแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป