หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัย โลจิสติกส์ฯ มอบกระเช้า ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัย โลจิสติกส์ฯ มอบกระเช้า ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-17 16:11:03

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัโลจิสติกส์ฯ มอบกระเช้า ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ อาคาร 2 ชั้น 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม