หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และได้รับมอบหมายจากคณบดีเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และได้รับมอบหมายจากคณบดีเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-17 15:57:21

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับสูง ในหัวข้อเรื่องWarehouse and Distribution Center Management บรรยายโดย อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และได้รับมอบหมายจากคณบดีเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม และผู้เข้าร่วมการสัมมนาเข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการทางโลจิสติกส์เพื่อการศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการและติดตามการขนส่ง (gps)