หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับสูงในหัวข้อเรื่อง Logistics Strategies Management
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับสูงในหัวข้อเรื่อง Logistics Strategies Management

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-17 15:37:22

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับสูงในหัวข้อเรื่อง Logistics Strategies Management บรรยายโดย ดร.ชณิชา หมอยาดี หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์(หลักสูตรนานาชาติ) ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม