หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี จัดประชุมอาจารย์ประจำแขนงวิชาเพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับแผนการเรียน
แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี จัดประชุมอาจารย์ประจำแขนงวิชาเพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับแผนการเรียน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-17 14:43:11

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี จัดประชุมอาจารย์ประจำแขนงวิชาเพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับแผนการเรียน และจัดทำแผนแนะแนวการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์


Binder1.pdf