หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-17 14:09:34

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา จ.ชลบุรี


Binder1.pdf