หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เข้าเยี่ยมชมพบปะผู้นำชุมชน ณ บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม
อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เข้าเยี่ยมชมพบปะผู้นำชุมชน ณ บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-01-22 17:33:12

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เข้าเยี่ยมชมพบปะผู้นำชุมชน ณ บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จาก "ใบเตย" พืชผลผลิตทางการเกษตร ตามโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม