หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หารือร่วมกับ ตัวแทน บริษัท ชิโนทรานส์ ไทย โลจิสติค จำกัด บริษัท ซี.ซี.ไอ.ซี (ประเทศไทย) จำกัด และ มหาวิทยาลัยยูนนาน ประจำประเทศไทย
ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หารือร่วมกับ ตัวแทน บริษัท ชิโนทรานส์ ไทย โลจิสติค จำกัด บริษัท ซี.ซี.ไอ.ซี (ประเทศไทย) จำกัด และ มหาวิทยาลัยยูนนาน ประจำประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-01-22 17:33:42

คณะผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ หารือร่วมกับ บริษัท ชิโนทรานส์ ไทย โลจิสติค จำกัด นำโดย Mr. Jin Zhiyuan (General Manager) และทีมงาน บริษัท ซี.ซี.ไอ.ซี (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย Mr. Liu Hua Lyu (General Manager) และมหาวิทยาลัยยูนนาน ประจำประเทศไทย นำโดย Mr. Sun Le ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยยูนนาน ร่วมหารือในการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ซึ่งในการนี้ ทางวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ได้เชิญทีมผู้บริหาร เยี่ยมชมห้องสตูดิโอ, ห้องปฏิบัติการทางโลจิสติกส์เพื่อการศึกษา และห้องปฏิบัติการและติดตามการขนส่ง (GPS) ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จังหวัดนครปฐม