หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สวัสดีปีใหม่ 2564 และหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนตาม MOU กับ ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
สวัสดีปีใหม่ 2564 และหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนตาม MOU กับ ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-01-20 10:05:48

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมาย อาจารย์มาธุสร แข็งขัน หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) พร้อมคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2564 และหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนตาม MOU พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรใหม่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) กับ ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (EN-TECH) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี