หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-01-19 13:32:49

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ (Personality and Communication for teaching) โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภชาติ ศุภเมธี และคุณกุลธิดา พงษ์แจ่ม ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ช่อง 9 MCOT HD เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-207 และห้อง Studio


A9R7598t9_1k0al4p_6q0.pdf