หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ทางการเกษตร
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ทางการเกษตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-01-18 11:36:29

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรโดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ ณ อาคารศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง