หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-09 18:01:51

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ  ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา