หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สวัสดีปีใหม่ 2564 นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ พร้อมแนะนำหลักสูตรใหม่
สวัสดีปีใหม่ 2564 นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ พร้อมแนะนำหลักสูตรใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-01-13 17:46:39

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมาย ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และอาจารย์มาธุสร แข็งขัน หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) พร้อมคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2564 นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) พร้อมแนะนำหลักสูตรใหม่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้สนใจในกลุ่มอาชีวะศึกษา

Binder1.pdf