หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์์ พร้อมคณาจารย์ เข้าพบปะผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม
อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์์ พร้อมคณาจารย์ เข้าพบปะผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-01-12 10:43:22

อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์์ พร้อมคณาจารย์ เข้าพบปะผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออกจังหวัดนครปฐม ในการร่วมกันสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกตามโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง เพื่อสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามจังหวัดนครปฐม

Download