หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ กฤศญา จันทร์ดาแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมคณาจารยวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯเข้าเยี่ยมชมพบปะผู้นำชุมชน ณ บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม
อาจารย์ กฤศญา จันทร์ดาแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมคณาจารยวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯเข้าเยี่ยมชมพบปะผู้นำชุมชน ณ บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-01-09 10:14:12

วันที่ 8 มกราคม 2564 นำทีมโดย อาจารย์ กฤศญา จันทร์ดาแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมคณาจารยวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯเข้าเยี่ยมชมพบปะผู้นำชุมชน ณ บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม ในการร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีชื่อเสียงจากผลผลิตประจำท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จาก "ชมพู่ทับทิมจันทร์" พืชผลผลิตทางการเกษตร ตามโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง เพื่อสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม